W zasadzie wszystkie instytucje pomagające osobom w potrzebie, przede wszystkim: szpitale, ratownicy medyczni, hospicja, domy dziecka, domy opieki, domy spokojnej starości. Bez maseczek narażeni są zarówno podopieczni, jak i ich opiekunowie – a przecież nie mogą po prostu przestać nieść pomocy.